Despre Mitropolia Moldaviei

Despre Mitropolia Moldaviei

de Costache Negruzzi

Romania era crestina inca din veacul III. Desele navaliri a barbarilor nu putura starpi samanta credintei, care de la Dragos luase o intindere mai mare. Alexandru cel Bun urzi episcopiile de Roman si de Radauti, si mitropolia Moldaviei, care pana atunci era inchinata la Ohrida, fu prochiamata libera si neatarnata prin un act a imparatului Bizantiei, Ioan Paleologul. De atunci Biserica Moldaviei s-a pastorit de catra mitropoliti alesi de inaltul cler si de nobilime dintre arhiereii cei mai insemnati.

Dupa emigratia lui Cantemir, cazand tara in ghearele fanariotilor, mitropolitii, la inscaunarea lor, luase drept obicei a cere si incuviintarea patriarhului de Constantinopoli, care totdeauna li se da. Pe atunce, mitropolitul Antonie intamplandu-se a pribegi in Rusia, patriarhia, far-a mai astepta alegerea, numi de-a dreptul la scaun pre arhiereul grec Nechifor, batran cucernic ce se afla de multa vreme locuind in Moldavia. Faptele bune si cuviosia acestui barbat potolira cartirile poporului asupra acestei urmari arbitrare; insa abuzul sporind din zi in zi, mitropolitul Iacov Putneaianuarie 7260 (1752) slobozi o sinodiceasca carte iscalita de tot soborul, prin care aratand drepturile mitropoliei Moldaviei, sfintite de imparatul Paleologul si intarite de un consiliu compus de prefericiti patriarhi si arhiepiscopi, drept sfant si firesc a popoarelor de care se bucura Moldavia de a avea pastori spirituali numai din pamanteni; in sfarsit suprematia ce-si luase patriarhia Constantinopolii si insusirea abuziva de a nu se randui mitropolit fara stirea si incuviintarea ei, restatorniceste vechea legiuire a tarii, blastema si afuriseste in viitor pre calcatorii acestui asezamant, si legiuieste ca in veci sa nu mai stramute asta pravela, si sa nu se mai incredinteze carma arhipastoreasca la straini ierarhi.

Ramasese insa deprinderea ca fiecare mitropolit, dupa ce se alegea, sa instiinteze pre patriarhie si sa-si capete incuviintarea. Putin cate putin deprinderea se socoti datorie si murind mitropolitul Gavriil Calimah, domnul stapanitor, cu unirea a tot clerul si a nobilimei, chema la scaun pre Leon, episcopul de Roman, si pentru politeta instiinta si scaunul ecumenic. Patriarhia vazand ca a sa scape inraurirea ce avea, se planse Portei de aceasta, aratand ca ar fi o jignire a dogmelor bisericesti; dupa care Devletul porunci sa se strice acea alegere, iar patriarhul sumetindu-se in acea porunca, argosi pre mitropolitul Leon.

Din toate privilegile Moldaviei, ale relegei ramasesera inca neatinse si intriga voia a lovi si in aceste! insa duhurile se revoltara; domnul, in unire cu toata obstia, nu voira a se supune, ci se jaluira Portii de asta calcare a dreptului natiilor, facand o pomenire a vechilor tractate cu care tara se supusese protectiei turcesti. Asadar, sultanul, prin un firman adresat domnului Alexandru Mavrocordat din anul Egirei 1200 (1785) pe la sfarsitul lunii gemaziel ahir (iulie), arata ca incredintandu-se din caidurile (arhivele) imparatiei de acest drept legiuit a Moldaviei, il intareste si porunceste a fi pururea nestramutat.

Ce-au folosit insa si sinodiceasca carte a lui Iacov Putneanul si firmanul sultanului? Atata ca grecii s-au inlaturat de la scaunul mitropoliei; dar inraurirea lor secreta tot ramase, caci daca mitropolitul nu-ti da voie sa te desparti de sotie, daca nu-ti invoieste maritisul cu o rudenie s.c.l., esti sigur ca, mijlocind la patriarhie, ai sa le capeti. si ce urmeaza din aceasta? Puterea relegii se calca, ministrii ei se despretuiesc, pentru ca in slabiciunea lor tac, si nu cuteaza a protesta asupra unui abuz ce le sapa independinta, ce nu poate sa le-o contesteze nime. Vale!

Despre Mitropolia Moldaviei


Aceasta pagina a fost accesata de 2312 ori.